Velkommen!

Grafiske tjenester.
Det meste på ett sted.

Logo LFP Design

Originalfremstilling for trykte og digitale medier
– samt foto, film og web

Originalfremstilling for trykte og digitale medier
– samt foto, film og web

Grunnpilaren – filer for trykkmediet

Spisskompetanse og lang erfaring i originalfremstilling for trykte medier.
Årsrapporter, kataloger, brosjyrer, magasiner, bøker, messemateriell, etc.

Digitale medier
LFP Design leverer websider i WordPress, interaktive PDF-er, e-bøker samt bannere etc til websider
Foto og film
LFP Design løser også enklere foto- og filmoppdrag. Til en rimelig pris.
LFP Design tilbyr:

Grafisk design, layout og setting av de fleste typer trykksaker

Profilering og enkel logodesign

Websider i WordPress og Adobe Dreamweaver

Ikoner og enkel illustrasjon

Fotografering og bildebehandling, -redigering og -manipulering

Filmopptak, -redigering og -produksjon

Prosjektledelse

 

Arbeidsprøver
Et lite utvalg
NIBU hovedkatalog 2016
TIL TRYKK
Design layout og originalfremstilling
A20 webside
WEB-sider
Design og implementering
FOTO
Opptak og redigering/manipulering
Film NTI CADcenter
FILM
Opptak og redigering
Logodesign Lefsebakerne
LOGODESIGN
Design og rentegning
Eksempel på illustrasjon: Kart
ILLUSTRASJON
Illustrasjon og rentegning
Ta kontakt!

LFP Design
Vestbyveien 54 • 1444 Drøbak

5 + 11 =